Logga in på AddPros Serviceportal
Välkommen till vår Serviceportal – AddPro Alert
Har ni valt AddPro som servicepartner så ombesörjer vi förvaltningen av era avtal i vår Serviceportal. Via vår hemsida har ni då alla era hårdvaru- och mjukvaruavtal med garanti- och avtalsinformation samlade på ett ställe. AddPro står för en aktiv bevakning under avtalsperioden och portalen genererar en påminnelse när ett avtal behöver förnyas.

Ni får kontroll över aktuella servicenivåer och kan enkelt ändra dessa vid behov. Tillägg och borttagande av produkter görs på samma sätt. Service- eller felanmälan kan också göras i portalen. Allt detta sammantaget gör administrationen för er som kund enklare och era IT-systems driftskostnader blir lättare att budgetera.

Inloggning:
Fyll i ditt användarnamn och ditt lösenord för att logga in.
Använd ditt valda lösenord för inloggning, då får du ett engångslösenord till din e-postadress. Engångslösenordet kan användas inom 30 minuter.
Vid eventuella inloggningsproblem:
Kontakta AddPros ansvarige för Serviceportalen Kenth Raffolt på 073-6330977.
Visa allmänna villkor